Καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 και οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Δημοτική Επιτροπή

Close Search Window