ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Χασάνδρας Χρήστος Θεόδωρος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Γραμματικός Ευάγγελος Δήμος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Μπαρώτας Αθανάσιος Αγγελής

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Αργυρίου Παναγιώτης Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαλαστάρας Ιωάννης Δημήτριος
Λέκκας Γεώργιος Σταύρου
Πολυχρόνης Παναγιώτης Γεώργιος
Κόκκινος Αντώνιος Παναγιώτης

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Λάππας Δημήτριος Λάμπρος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Ντελέκος Κωνσταντίνος Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Καρλατήρας Γεώργιος Κων/νος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουτσαβλής Γεώργιος Κων/νος
Μιχαήλ Δημήτριος Χαράλαμπος
Ντούρμας Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Σουλτάνα Ελένη Αναστάσιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Τσώκος Αντώνιος Αθανάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κικίδης  Αθανάσιος Νικόλαος
Παπαδά Βασιλική Παναγιώτης
Κούρου Αικατερίνη Ιωάννης
Μάλλιαρης Παναγιώτης Κων/νος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Κοτρίκλας Ιωάννης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπουρού Δήμητρα Παναγιώτης
Τσαμασφύρας Κωνσταντίνος Γεώργιος
Πανταζή  Γεωργία Δημήτριος
Κεραμιδάς Ιωάννης Χρήστος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Γιαπλές Παναγιώτης Κωνσταντίνος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Ματράκας Νικόλαος Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κοκκίνου Παναγιώτα Ευάγγελος
Μυλωνάς Γεώργιος  Παναγιώτης
Τσατσαρώνης Αντώνιος Ζήσης
Φραντζής Ιωάννης

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Ευθυμίου

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Παπαδημητρίου Χρήστος Βασίλειος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Κύριλλος Δημήτριος Ευάγγελος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Γκίκας Δημήτριος Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ρουμπής Γεώργιος Νικόλαος
Αντωνίου Χρήστος Δημήτριος
Ρουμπής Γεώργιος Βασίλειος
Καμαριώτης Νικόλαος Σπυρίδωνας

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Τσόκος Ηρακλής Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βλάχος Ιωάννης Αντώνιος
Γουρνή Σωτηρία Γέωργιος
Μπασινάς Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Σπανός Αγγελής Ευάγγελος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Μπακούτης Γεώργιος Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καραγκούνης Γεώργιος Δημήτριος
Καλαβρής Σπυρίδων Κων/νος
Σαρρή Ασημίνα Κων/νος
Κανάρας Γεώργιος Αντώνιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Δανέλης Θεόδωρος Βασίλειος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Μάλλιαρης Κωνσταντίνος Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπουροδήμου Αικατερίνη Κων/νος
Φραντζής Απόστολος Κων/νος
Μάλλιαρης Κωνσταντίνος Θεοδώρος
Μπαλιάτσα Ανασταία Παντελής

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Μπεληγιάννης Παναγιώτης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τρίκκας Ευάγγελος Δημήτριος
Καραδήμου Σπυριδούλα Κων/νος
Γιαπλές Σάββας Κων/νος
Γαλάνη Ιουλία Νικόλαος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Γκίκας Δημήτριος Κων/νος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νουλουπούλου Μαρία Ιωάννης
Νουλόπουλος Ευάγγελος Σταύρος
Αραπογιώργης Παρασκευάς Μιλτιάδη
Μπούρος Αθανάσιος Κων/νος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Ηλίας Αγγελής Αθανάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καρκαλής Βασίλειος Δημήτριος
Ντόβρου (Πολυτήρα) Αικατερίνη Γεώργιος
Παναγιώτου Χρήστος Δημήτριος
Μπασούκος Παναγιώτης Δημήτριος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Γκίκας Κωνσταντίνος Αντώνιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ξύγκης Δημήτριος Νικόλαος
Ζαούρη Σοφία Ανέστης
Ζαούρης Δημήτριος Κων/νος
Ξύγκης Σωτήριος Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Παπαγεωργίου (Χάντσον) Γρηγόριος Κων/νος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κρητικός (Γιαννάρας) Αναστάσιος Ιωάννης
Παπαλάμπρου  Ντόβρου Σταυρούλα Χρήστος
Καμαριώτης Δημήτριος Αθανάσιος
Κορώνης Χαράλαμπος Βασίλειος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Μπαρώτας Γεώργιος Αναστάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πνευματικού Αικατερίνη Ηλίας
Τσάλλας Βελισσάριος Δημήτριος
Μπουρίκας Αγγελής Λάμπρος
Στάμος Μιχαήλ Ιωάννης

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Σαρρή Βασιλική Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστασίου Ιωάννης Αθανάσιος
Καρατζάς Σπυρίδων Κωνσταντίνος
Γραμματικός Κωνσταντίνος Ιωάννης
Σταύρου Βασιλική Παναγιώτης

Με την Καλλικρατική Μεταρρύθμιση εισάγεται ο θεσμός των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων.

∆ηµοτικές Κοινότητες αποτελούν:

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους. Συγκεκριµένα, Δηµοτικές Κοινότητες είναι:

• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισµοί που προσαρτήθηκαν στους ∆ήµους και στις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.2539/ 1997 («Πρόγραµµα Καποδίστριας»)

• οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92).

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 410/1995, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. σύσταση ∆ήµου Ωρωπού, µε το ΠΔ 210/2002)

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 και δεν αποτελούνταν από τοπικά διαµερίσµατα, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. πρώην ∆ήµος ∆άφνης και πρώην ∆ήµος Υµηττού)

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 1000 κατοίκους (π.χ. ∆ηµοτική Κοινότητα Καλλιµασιάς του νησιωτικού ∆ήµου Χίου)

-Πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν ∆ήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθµού των κατοίκων αυτών (π.χ. πρώην Κοινότητα ∆ονούσας)

-Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνταν οι ∆ήµοι που στην έδρα τους έχουν πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων (άρθρο 117 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων). Τα δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων μπορούν να ανευρεθούν στα ακόλουθα ΦΕΚ: Αθηναίων (Α’ 246/ 1981), Θεσσαλονίκης (Α’ 74/ 1981), Πειραιά (Α’ 100/1982), Πατρέων (Α’ 154/1994), Ηρακλείου Κρήτης (Α’ 185/2006), Λαρισσαίων (Α’ 193/2006), και Περιστερίου (Α’ 198/2006). Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Καλλιθέας δεν διαιρείται σε Δηµοτικές Κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.3852/ 2010 καθώς, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του πραγµατικού (de facto) πληθυσµού, έχει κάτω από 100.000 κατοίκους και, εποµένως, οι διατάξεις του ΠΔ 176/2006 (Α΄185) παύουν να ισχύουν (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.14/15641/17.04.2014 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Τοπικές Κοινότητες αποτελούν:

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους. Συγκεκριµένα, τα τοπικά διαµερίσµατα είναι:

• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισµοί που προσαρτήθηκαν στους ∆ήµους και τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.2539/1997 («Πρόγραµµα Καποδίστριας»)

• οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1416/1984 (Α’ 18) και 1622/1986 (Α’ 92).

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 και δεν αποτελούνται από Δηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων, εφόσον έχουν πληθυσµό έως 1000 κατοίκους (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.14/15641/17.04.2014 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Close Search Window