Βάσει του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου , το Οργανόγραμμα του Δήμου επιχειρεί να αποτυπώσει σχηματικά τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, παραθέτοντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπαλλήλους αυτών.

Close Search Window