Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης”), ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, επιλέγοντας να μη λειτουργήσει Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση εντός των ορίων του, προέβη στη συγχώνευση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών, των Κ.Α.Π.Η. Ψαχνών, Πολιτικών, Καστέλλας, Τριάδας, Νεροτριβιάς και Μακρυκάπας, του Δημοτικού Σταδίου Ψαχνών και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Μεσσαπίων, συστήνοντας νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων-Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.). Βάσει της υπ’ αριθμ. 59/28-02-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων (ΦΕΚ 1294/Β´/16-6-2011), σκοπός του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, αθλητισμού, παιδείας − πολιτισμού και δημόσιας υγείας − προληπτικής ιατρικής, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.

Close Search Window