Δήμαρχος
Ψαθάς Γεώργιος

Αντιδήμαρχοι
Κιαπέκος Νικόλαος
Κορώνης Πέτρος
Ματράκας Παναγιώτης
Ράζος Ιωάννης
Χασάνδρας Νικόλαος (από 1/9/2014 έως 8/7/2015)

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Τακτικά Μέλη:
Ψαθάς Γεώργιος – Πρόεδρος (βλ. ως άνω)
Ακριτίδη Παναγιώτα
Κουλοχέρης Ανδρέας
Ματράκας Παναγιώτης (βλ. ως άνω)
Ράζος Ιωάννης (βλ. ως άνω)
Τζάθα Γεωργία
Χασάνδρας Νικόλαος (βλ. ως άνω)

Αναπληρωματικά Μέλη:
Καλαβρής Κωνσταντίνος
Κοντογιάννης Δημήτριος
Μουρτζιλάκης Στέργιος
Λάμπρου Γεώργιος
Λαφαζάνης Γεώργιος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη:
Ματράκας Παναγιώτης – Πρόεδρος (βλ. ως άνω)
Βασιλείου-Γλυκού Μαρία
Γάτος Απόστολος
Καλαβρής Κωνσταντίνος
Κεραμιδάς Ανάργυρος
Σπαθής Αντώνιος
Τσόκος Ηρακλής

Αναπληρωματικά Μέλη:
Μιχελής Αντώνιος
Μουρτζιλάκης Στέργιος (βλ. ως άνω)
Τζάθα Γεωργία (βλ. ως άνω)

Υπόχρεοι Προηγούμενου Έτους
Μπουροδήμος Ιωάννης (τ. Δήμαρχος)

Μελά Βάσω (πρώην μέλος Οικονομικής Επιτροπής)

Close Search Window