Δήμαρχος
Μπουροδήμος Ιωάννης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσατσαρώνης Ιωάννης

Αντιδήμαρχοι
Παράκατης Απόστολος
Μάλλιαρης Αθανάσιος
Λάμπρου Γεώργιος
Λαφαζάνης Γεώργιος
Κουλοχέρης Ανδρέας

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Μπουροδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος (βλ. ως άνω)
Παράκατης Απόστολος
Μελά Βάσω
Μπαρσάκης Βασίλειος
Κούκουρας Νικόλαος
Χασάνδρας Νικόλαος
Μυλωνάς Ελευθέριος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λαφαζάνης Γεώργιος – Πρόεδρος
Κουλοχέρης Ανδρέας (βλ. ως άνω)
Λάμπρου Γεώργιος (βλ. ως άνω)
Μάλλιαρης Αθανάσιος
Σιλιβάκος Ιωάννης (έως 15/11/2013)
(για το οικ. έτος 2014)
Σταθάκης Ιωάννης (από 15/11/2013)
Ράζος Ιωάννης
Χασάνδρας Νικόλαος (βλ. ως άνω)

Close Search Window