Δήμαρχος
Μπουροδήμος Ιωάννης

Αντιδήμαρχοι
Κοντάκης Νικόλαος
Λάμπρου Γεώργιος
Λαφαζάνης Γεώργιος
Λύρας Ελευθέριος
(για το οικ. έτος 2013)
Μάλλιαρης Αθανάσιος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Τσατσαρώνης Ιωάννης

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Μπουροδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος (βλ. ως άνω)
Κούκουρας Νικόλαος
Κουλοχέρης Ανδρέας
Μάλλιαρης Αθανάσιος
Μυλωνάς Ελευθέριος
Πολυζώης Κωνσταντίνος
Χασάνδρας Νικόλαος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λαφαζάνης Γεώργιος – Πρόεδρος
Κοντάκης Νικόλαος
Λύρας Ελευθέριος
Μελά Βάσω
Ντούρμας Γεώργιος
Ράζος Ιωάννης
Σιλιβάκος Ιωάννης

Close Search Window