Δήμαρχος

Μπουροδήμος Ιωάννης

Αντιδήμαρχοι
Κατσίκα-Λαφαζάνη Ανθούλα
Λάμπρου Γεώργιος
Λαφαζάνης Γεώργιος
Μπαρσάκης Βασίλειος
Παράκατης Απόστολος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Τσατσαρώνης Ιωάννης

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Μπουροδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος (βλ. ως άνω)
Κούκουρας Νικόλαος
Κουλοχέρης Ανδρέας
Μάλλιαρης Αθανάσιος
Μυλωνάς Ελευθέριος
Πολυζώης Κωνσταντίνος
Χασάνδρας Νικόλαος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λαφαζάνης Γεώργιος – Πρόεδρος (βλ. ως άνω)
Κοντάκης Νικόλαος
Λύρας Ελευθέριος
Μελά Βάσω
Ντούρμας Γεώργιος
Ράζος Ιωάννης
Σιλιβάκος Ιωάννης

Close Search Window