Κέντρο Διά Βίου Μάθησης|

Η σύσταση και λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Διρφύων-Μεσσαπίων διενεργείται στo πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιούν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Έναρξη Νέου Τμήματος:

Μετά τη δημιουργία του 11ου τμήματος «Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις» την προηγούμενη εβδομάδα, το ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενός ακόμη τμήματος που αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ρωσικά για τον Τουρισμό II», τα μαθήματα του οποίου ξεκινούν σήμερα, 13 Μαρτίου 2014, ενώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος μαθημάτων και για το 6ο τμήμα σε σειρά «Ισπανικά για τον Τουρισμό».

Επίσης, καθώς η συμμετοχή όσων επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση του τμήματος «Αγγλικά για το χώρο εργασίας II» (με ημέρες μαθημάτων κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 16:30-19:00) ήταν πολύ μικρή, σε τέτοια κλίμακα που να μην μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία του τμήματος (υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του), το εν λόγω τμήμα επιβάλλεται να διακοπεί. Ωστόσο, τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτό το τμήμα και παρακολουθούσαν μέχρι και τη διακοπή του ενημερώνονται ότι μπορούν να συμμετέχουν στο εναλλακτικό τμήμα «Αγγλικά για το χώρο εργασίας I» τα μαθήματα του οποίου διεξάγονται κάθε Παρασκευή 19:15-21:15 και Σάββατο 10:00-13:00. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω άτομα θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.

Συνεπώς, η λειτουργία των τμημάτων του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων έχει ως ακολούθως:

4.10 “Ρωσικά για τον Τουρισμό II

(2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Δευτέρα 16:00-19:00

Πέμπτη 16:00-19:00

3.2 ”Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις ”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Τετάρτη 16:00-19:00

Σάββατο 10:00-13:00

3.1 ”Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο ΙΙ”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Παρασκευή 18:30-21:00

Σάββατο 13:00-15:30

1.6 ”Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα / e-Επιχειρείν”

(2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Δευτέρα 18:30-21:00

Τρίτη 16:30-19:00

4.4 ”Αγγλικά για το χώρο εργασίας Ι”

(2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)

Παρασκευή 19:15-21:15

Σάββατο 10:00-13:00

3.6 “Δημιουργία Ιστοσελίδας”

(Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Γυμνάσιο Ψαχνών)

Τρίτη 17:00-19:00

Παρασκευή 16:30-18:30

Παράταση υποβολής Αιτήσεων (έως 31/3/2014):

Καθώς η υποβολή των αιτήσεων συνεχίζεται, υπενθυμίζεται η τελευταία δοθείσα παράταση για την υποβολή τους, η οποία λήγει στις 31 Μαρτίου 2014 (ημέρα Δευτέρα).

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι λόγοι που επιβάλλουν τη διάρκεια της παράτασης έως την ανωτέρω ημερομηνία -και όχι αργότερα- είναι αποκλειστικά πρακτικοί. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, τα μαθήματα θα παρέχονται από τον Οκτώβριο έως και το Μάιο ενώ παράλληλα, και όπως προκύπτει από τους όρους συμμετοχής, η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου ισχύει για ένα εκπαιδευτικό έτος – για το επόμενο απαιτείται εκ νέου αίτηση. Συνεπώς, η αποδοχή αιτήσεων πέραν του Μαρτίου θα απέκλειε ουσιαστικά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος είναι 1 ½ – 2 μήνες. Αν, λοιπόν, δινόταν η δυνατότητα για υποβολή αίτησης έως και το Μάιο, όσοι θα επέλεγαν να κάνουν την αίτησή τους Απρίλιο ή Μάιο δε θα μπορούσαν ουσιαστικά να παρακολουθήσουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς η έναρξη των τελευταίων από τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω.

Η Αίτηση Συμμετοχής (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση) μπορεί να αποστέλλεται, είτε ηλεκτρονικά (kdvm906@gmail.com), είτε με fax (22280-23844), προωθώντας ταυτόχρονα και φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 10:00-13:00 στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου (Αβάντων 18, Ψαχνά), καταθέτοντας την αίτησή τους και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας υπ’ όψιν της κας Ειρήνης Χριστότζογλου (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22283-50228 (Ειρήνη Χριστότζογλου: Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Οργάνωσης του ΚΔΒΜ Διρφύων-Μεσσαπίων) και 22283 50203 (Μαρία Γάτου: Γραφείο Δημάρχου).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στο τέλος της παρούσης, απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες (άνω των 18 ετών) άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές κλπ. ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα μαθήματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, την οποία θα συνυπογράφουν ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Βάσει του αριθμού των προτιμήσεων που θα συγκεντρώνεται για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ξεκινά η λειτουργία των τμημάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την έναρξη λειτουργίας κάθε τμήματος (ελάχιστος αριθμός:8-10 άτομα, μέγιστος αριθμός:20 άτομα), θα ενημερώνονται τηλεφωνικά όσοι έχουν επιλέξει τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής, σε ώρες που θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών για τη Δ.Ε. Μεσσαπίων και στο Νηπιαγωγείο Καθενών για τη Δ.Ε. Διρφύων. Κατ’ εξαίρεση, για τα τμήματα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων και εντάσσονται στο 3ο Θεματικό Πεδίο «Νέες Τεχνολογίες», τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Ψαχνών (Μ. Αλεξάνδρου 30, Ψαχνά).

Ακολουθεί η παράθεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά θεματικό πεδίο, ενώ σημειώνεται ότι μπορούν να επιλεγούν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας:

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΩΡΕΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω

1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω

1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω

1.5. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25Ω

1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω

1.7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω

1.8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω

1.9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω

1.10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω

1.11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω

1.12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25Ω

2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω

2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25Ω

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25Ω

2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25Ω

2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω

2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 25Ω

2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω

3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω

3.8 Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning (25Ω) e-Κ.Δ.Β.Μ.

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω

4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω

4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω

4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω

5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω

5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω

5.4 Διαχείριση χρόνου 25Ω

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω

5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω

5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50Ω

5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25Ω

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω

6.3 Φωτογραφία 25Ω

6.4 Κινηματογράφος 25Ω

6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50Ω

6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50Ω

6.7 Εργαστήρι μουσικής 50Ω

6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω

6.10 Τοπική Ιστορία 25Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω

7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω

7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125Ω

7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175Ω

7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25Ω

7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω

7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω

Δημοσίευση: 21/04/17 8:54 ΜΜ

Close Search Window