ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Προκηρύξεις Εργασιών -Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Προμηθειών|

05 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ sing ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου

Προκηρύξεις Προμηθειών|

16 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια- υπηρεσία για την Έκτακτη και κατεπείγουσα αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων της Δ.Ε. Μεσσαπίων (ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ)

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΈΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια- υπηρεσία για την Έκτακτη και κατεπείγουσα αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων της Δ.Ε. Μεσσαπίων (ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια έκδοσης εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, σχεδίων και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΔΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια έκδοσης εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, σχεδίων και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγιεινής του Δήμου και των ΝΠΔΔ του

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγιεινής του Δήμου και των ΝΠΔΔ του

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Close Search Window