Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Εξαρτημάτων για τον Ηλεκτροφωτισμού Βράχου στην ΤΚ Στενής

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Εξαρτημάτων για τον Ηλεκτροφωτισμού Βράχου στην ΤΚ Στενής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών και Εργαλείων Εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών και Εργαλείων Εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

espd-request-v2 TELIKH MELETH KAYSIMA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χλοοκοπτικών Μηχανημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

MELETH ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ. ΔΗΛ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χλοοκοπτικών Μηχανημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Νεκροταφείου για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ_1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Νεκροταφείου για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ενημερωτικού Υλικού για τις Ανάγκες Δημοσιότητας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ-ΝΤΟΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ενημερωτικού Υλικού για τις Ανάγκες Δημοσιότητας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Βιβλίων για τις Ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Βιβλίων για τις Ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Προκηρύξεις Προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.... Read More → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Close Search Window