Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.16726/1-11-2019 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. για συνεδρίαση των Μελών αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 24 2019

Διαβάστε Περισσότερα