ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

Διαβάστε Περισσότερα

Υπ αριθμ 1056/29-03-2019 τ.Β ΦΕΚ που αφορά στον ορισμό αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του ν.3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στον σχεδιασμό των ψηφοδελτίων σας.

ΦΕΚ Β1056

Διαβάστε Περισσότερα