Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/6/2022

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί η πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. του... Read More → Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/6/2022

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (Τρίτη 21.6.2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (Τρίτη 21.6.2022)

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. 31/5/2022

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 7276/2022 Πρόσκλησης του... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. 31/5/2022

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-5-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-5-2022)

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 5869/5-5-2022 Πρόσκλησης... Read More → Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-4-2022)

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-4-2022)

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7 ΟΕ... Read More → Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Ο.Ε. 5/4/2022

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ. 4184/2022 Πρόσκλησης της... Read More → Πρόσκληση Ο.Ε. 5/4/2022

Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε... Read More → Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022 (4η Συνεδρίαση 2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε... Read More → Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022 (4η Συνεδρίαση 2022)

Close Search Window