Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-5-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-5-2022)

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 5869/5-5-2022 Πρόσκλησης... Read More → Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-4-2022)

Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-4-2022)

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7 ΟΕ... Read More → Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Ο.Ε. 5/4/2022

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ. 4184/2022 Πρόσκλησης της... Read More → Πρόσκληση Ο.Ε. 5/4/2022

Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε... Read More → Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022 (4η Συνεδρίαση 2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε... Read More → Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022 (4η Συνεδρίαση 2022)

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22-2-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Read More → Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22-2-2022)

Συνεδρίαση Ο.Ε. 4/2/2022(ώρα: 09:00 π.μ.)

Blog, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

Ακολουθεί η υπ.αριθ.πρωτ. 1285/31-1-2022  πρόσκληση του Δημάρχου... Read More → Συνεδρίαση Ο.Ε. 4/2/2022(ώρα: 09:00 π.μ.)

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4-1-2022)

Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε... Read More → Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4-1-2022)

Close Search Window