Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 17030/6-11-2019 πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 25 2019

Διαβάστε Περισσότερα

Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.16726/1-11-2019 Πρόσκλησης του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. για συνεδρίαση των Μελών αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 24 2019

Διαβάστε Περισσότερα