Ακολουθεί η υπ.αριθ.πρωτ. 807/17-1-2020  Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για Συνεδρίαση των μελών αυτής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 2 2020

Διαβάστε Περισσότερα