Ακολουθεί το κείμενο της υπ.αριθ.πρωτ. 14597 /27-9-2019 Πρόσκλησης του Δημάρχου για συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου πρός  ενημέρωση των ενδιαφερομένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 2019

Διαβάστε Περισσότερα