Δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11592/31-7-2017 Ανακοίνωση του Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Γεωργίου Ψαθά, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, προς ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων φορέων εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Διαβάστε Περισσότερα